Texty

Známosti

1)
Stín na zem padá,
vedle mě ležíš ty.
Tys byla sama
a já byl sám.
2)
Dech se ti tají,
pomalu usínáš.
Beránci na zdi běží,
všechny je spočítáš.
3)
Ten pocit lásky,
touhy něžnosti.
To je to cenné
na známosti.
4)
Někdy šlápnou vedle
a špína na boty.
Tak to jsou ty každodenní
známé trampoty.